Политика за защита на личните данни

Правила за поверителност

 

1. Лични данни и тяхното обработване

1.1. Категории с лични данни

1.2. Цел на обработката на лични данни

1.3. Предаване на лични данни на трети страни

2. Клиентската сметка и закупуване без регистрация

3. Защита на личните данни и период на задържане

3.1. Защита на личните данни

3.2. Продължителност на обработката

4. Права на субектите на данни

5. Уебсайта

5.1. Бисквитки

5.2. Използване на „бисквитки“

5.3. Отхвърляне на „бисквитките“

5.4. Звена

6. Свържете се с нас

7. Влизане в сила

 

Политика за обработка на лични данни

Дружеството „Касафлора“ ЕООД, булстат: 203509054, базирано в България, ул. Дрин 1, Варна 900 („Касафлора“), оператор на webstore casaflora.bg декларира, че всички лични данни наричани по-нататък „данни“, се третират като строго поверителни и се обработват в съответствие с приложимите законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Сигурността на вашите лични данни е наш приоритет. Поради това ние отделяме необходимото внимание на личните данни и тяхната защита. В Декларацията за поверителност („Политиката“) бихме искали да Ви информираме за това как събираме лични данни за вас и как ще ги използваме.

 

1. Лични данни и тяхното обработване

1.1. Категории с лични данни

Събираме различни типове данни в зависимост от използваните от нас услуги.

Ако пазарувате с нас, ние събираме вашите:

– Име и данни за контакт. Име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка, адрес за фактуриране, телефонен номер.

–          Име и данни за контакт на получателя. Име, адрес за доставка и телефонен номер.

– Демографски данни. Данни за пола, дата на раждане, държава и предпочитан език.

– Данни в резултат на продължителността на споразумението – закупени продукти, клиентски сегмент, обем на предоставените услуги

Ако имате профил, събираме:

– Име и данни за контакт. Име и фамилия, имейл адрес, адрес за доставка, адрес за фактуриране, телефонен номер.

– Демографски данни. Данни за пола, страната и предпочитания език, дата на раждане.

– Данни за вход. Входни имена и пароли. Нямаме достъп до действителната парола.

Ако сте в списъка с маркетингови мейлинг, ние събираме:

– Име и данни за контакт – имейл адрес и собствено име.

– Демографски данни – държава, пол.

Ние също така обработваме следните лични данни:

– Данни от комуникацията между „ Касафлора “ и клиента

– Поведенчески записи за уебсайтове, управлявани от Касафлора

1.2 Цел на обработката на лични данни

Предоставяне на услуги и тяхното подобряване. За да предоставим предлаганите услуги и да ги подобрим, ние обработваме вашите лични данни. Това означава конкретно:

– Поръчки за обработка на продукти или услуги, поръчани чрез нашия уебсайт. Правната причина е необходимостта да се изпълнят договорите за покупка и споразумението за сметка, за избрани данни, за да се изпълнят правните задължения (например счетоводни документи).

– Уведомяване за наличността на продукти. Ако поискате да следите наличието на продукти, ние ще обработваме Вашите лични данни въз основа на Вашето съгласие.

– Поддръжка на клиенти. За да осигурим обслужване на клиентите и да предотвратим каквито и да е проблеми при изпълнение на договор за покупка или договорно споразумение, ние ще обработваме вашите лични данни въз основа на необходимото изпълнение на тези споразумения.

– Комуникация. Ние използваме събраните данни, за да комуникираме с вас и да се адаптираме за всеки отделен човек. Например можем да се свържем с вас по телефона, по имейл или чрез приложението или друг формат, за да ви напомни, че имате продукти в онлайн кошницата си, за да ви помогнем да завършите поръчката си, да дадете актуално състояние на заявката, поръчката или връщането си или да получите повече информация от вас за това или да ви уведомим, че трябва да предприемете действия, за да запазите профила си активен. Ако имате профил, ще обработваме данни за тази цел, за да изпълним споразумението за профила. Ако пазарувате с нас като нечленуващ, ние обработваме тези данни поради законния интерес, който е в законните интереси на Касафлора, както е описано по-горе.

– Подобряване на услугите. Използваме данни, за да подобряваме непрекъснато услугите и системите си, включително добавянето на нови функции, както и да взимаме информирани решения чрез използването на сборен анализ и бизнес разузнаване, всички въз основа на законния ни интерес, произтичащ от свободата на бизнеса и въз основа на необходимостта от подобряване на услугите, предоставяни за конкурентен успех. За да гарантирате адекватна защита на вашите права и интереси, ние използваме лични данни в анонимна форма, за да подобрим нашите услуги.

Защита, сигурност и разрешаване на спорове. Можем също така да обработваме данни от легитимен интерес, да гарантираме защитата и сигурността на нашите системи и клиенти, да откриваме и предотвратяваме измами, да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите споразумения въз основа на законния интерес.

Маркетингови оферти.

– Електронен бюлетин (търговска комуникация). Ние ви изпращаме търговски съобщения за подобни продукти с тези, които сте закупили. Винаги можете да откажете търговски съобщения чрез връзката за отписване, която се намира във всеки имейл. За да прекратите абонамента си, можете да се свържете директно с клиентския ни център или с офицера по защита на данните. Ако прекратите абонамента си за търговски съобщения, ние ще прекратим използването на вашата електронна информация за контакт за тази цел. Ще започнем да го използваме отново, ако го регистрирате или поискате конкретно.

– Предлаганите от Вас маркетингови оферти могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, която сме събрали за вас във времето, в зависимост от данните за контакт, демографските данни, фаворитите и данните за използването на нашите продукти и уеб сайтове („бисквитки“, IP адрес, данни за кликванията, показвани търговски съобщения, посетени продукти). Ние нямаме напълно автоматизирана обработка, която би имала правно въздействие върху вас.

– Ако сте регистриран клиент, ще обработваме данни за тази цел, за да изпълним споразумението за профила. Ако пазарувате с нас като гост, обработваме тези данни заради легитимен интерес, който принадлежи в сферата на законния конвенционален маркетинг.

– Ако не сте наш клиент, ние ще обработваме вашите данни въз основа на вашето съгласие.

– Имате право да повдигнете възражение срещу обработката по всяко време безплатно. В края на този документ се предоставят данни за контакт.

Обработка на „бисквитки“ от уебсайтове, управлявани от Касафлора

– Ако сте разрешили „бисквитки“ в уеб браузъра си, ще обработваме записи на поведение от „бисквитките“, намиращи се в уебсайтовете, управлявани от Касафлора, за да се гарантира по-доброто функциониране на уебсайта на Касафлора и на интернет рекламата от Касафлора. Повече информация може да намерите в отделна глава на този документ.

1.3 Предаване на лични данни на трети страни

Вашата лична информация ще бъде препратена на трети лица или уредена по друг начин, само ако е необходимо да се изпълни договор за покупка или договор за покупка, се основава на законен интерес или ако предварително сте дали съгласието си за това, както следва:

– към свързани дружества и преработватели въз основа на изпълнението на договора за покупка или споразумение за извършване на вътрешни процеси и процедури;

– на дружества, които издават кредитни карти, на доставчици на платежни услуги за обработка на плащания и на банки въз основа на вашата поръчка, да изпълнят договор за покупка;

– на превозвачите да доставят вашата поръчка или услуги и да разрешат жалби, включително оттегляне от споразумение;

– на други доставчици на услуги и трети страни, участващи в обработката на данни;

– на трети страни, напр. законни представители или съдилища за целите на принудителното изпълнение или сключване на споразумение с вас;

– публични органи (например полицията);

– трети страни, извършващи проучвания сред клиентите.

Ако трета страна използва данни във връзка със своите законни интереси, администраторът не носи отговорност за тази обработка. Това обработване се ръководи от политиката за обработка на лични данни на съответните компании и физически лица.

 

2. Клиентски акаунт и закупуване без регистрация

Като част от сключването на договор за профил ще отворим клиентски акаунт за вас, който е защитен с парола. Като част от клиентския профил ще получите директен достъп до данните си, включително редактиране, и ще можете да преглеждате данните си за изпълнени и непълни поръчки и да редактирате предпочитанията си. Можете също така да управлявате личните си данни и предпочитания чрез клиентския профил.

Имате право да прекратите споразумението за профил в съответствие със съответните условия.

3. Защита на личните данни и период на задържане

3.1. Защита на личните данни

Ние изискваме нашите процесори да докажат съответствие на своите системи с GDPR.

Достъп до вашия клиентски акаунт е възможно само след въвеждане на вашата лична парола. В този контекст бихме искали да обърнем внимание на факта, че не трябва да споделяте данните си за достъп с трети лица и след приключване на дейността си във вашата клиентска сметка, винаги да затваряте прозореца на вашия уеб браузър, особено ако използвате публичен компютър. Касафлора не носи отговорност за злоупотреба с използваните пароли, освен ако не е причинена директно от Касафлора.

3.2. Продължителност на обработката

Ние обработваме и съхраняваме лични данни:

– за периода, необходим за гарантиране на всички права и задължения, произтичащи от договора за покупка, т.е. за срока на поръчката и гаранционния период

– една година след края на гаранционния период за разрешаване на евентуални спорове

– за периода, през който Касафлора е задължен като администратор да го съхранява в съответствие с общозадължителното законодателство. Счетоводните документи, като фактури, издадени от Касафлора, се архивират съгласно закона за срок от 10 години от издаването им.

– съгласието да бъдете уведомявани за наличието на продукти остава валидно, докато информацията за наличността бъде изпратена, но за максимум една година или до оттеглянето на съгласието.

– съгласието за предлагане на пазара е валидно за четири години или до оттеглянето му.

В други случаи обработката на данни възниква от целта на обработката или се определя от законодателството за защита на данните.

4. Права на субектите на данни

Ако обработваме вашите лични данни, можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на вашите лични данни.

Ако смятате, че обработваме личните ви данни по начин, който противоречи на защитата на вашите лични данни и правните условия за защита на личните данни, можете да поискате обяснение и да поискате от нас да отстраним възникнала ситуация и, по-конкретно, можете да поискате да бъдат направени корекции или допълнения, ликвидиране на вашите лични данни или блокиране на вашите лични данни.

Също така имате право да се свържете с служителя за защита на данните: shop@casaflora.bg

Можете да оттеглите вашето съгласие за обработването на личните ви данни по всяко време. Ако оттеглите вашето съгласие за обработката на вашите лични данни, вашите лични данни ще бъдат изтрити или анонимни; това обаче не важи за личните данни, които Касафлора трябва да изпълни, както е предвидено в законните си задължения (напр. обработка на вече подадени поръчки), или за защита на законните си интереси. Личните данни също се унищожават, ако личните данни не са необходими за определената цел или ако съхранението на вашите данни не е допустимо поради други причини, определени от закона.

 

5. Уебсайта

5.1. Бисквитки

Нашият уеб сайт използва „бисквитки“, за да направи нашите продукти подходящи, интересни и удобни за вас. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър, смартфон или друго устройство и се използват във вашия уеб браузър. Повече информация за „бисквитките“ можете да намерите тук (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie). Например, ние използваме „бисквитки“:

– за кошницата за пазаруване да работи правилно, така че да можете да завършите поръчката си колкото е възможно по-просто

– да запомните данните си за вход, затова не е нужно да ги въвеждате многократно

– да адаптираме нашия сайт по най-добрия възможен начин чрез мониторингови посещения, вашето движение на обекта и използваните функции

– да откриете информация за рекламите, които сте разглеждали, така че да не ви показваме реклами за продукти, за които не се интересувате

Някои бисквитки могат да събират информация, която след това се използва от трети страни и която например пряко поддържа нашите рекламни дейности (т.е. „бисквитки“ на трети страни). Например, информация за продукти, закупени на нашия уеб сайт, може да бъде показана от рекламна агенция като част от показването и персонализирането на реклами на банери в уеб на избрания от Вас уебсайт. Въпреки това, тези данни не могат да бъдат идентифицирани.

5.2. Използване на „бисквитки“

Използваните на нашия уебсайт „бисквитки“ могат да бъдат разделени на два основни вида. Бисквитките за сесии се изтриват веднага след приключването на посещението ви в уебсайта ни. Непрекъснатите „бисквитки“ остават съхранявани на устройството ви много по-дълго или докато ги махнете ръчно (периодът, за който остава „бисквитка“ на устройството ви, зависи от собствените настройки на бисквитката и настройките на браузъра ви).

Бисквитките могат да бъдат разделени по функционалност на:

– аналитични, които ни помагат да подобрим потребителския опит на нашия уеб сайт, като разберем как хората го използват

– преобразуване, което ни помага да анализираме ефективността на различните канали за продажба

– проследяване, което в съчетание с „бисквитките“ за конверсия ни помага да анализираме ефективността на различните канали за продажба

– ремаркетинг, който използваме, за да персонализираме съдържанието на рекламите и тяхното правилно насочване

– съществени, които са важни за основната функционалност на уебсайта

 

5.3. Отхвърляне на „бисквитките“

Настройките за „бисквитките“ са част от браузъра ви. По подразбиране повечето браузъри автоматично приемат бисквитки. Можете също така да отхвърлите или да ограничите „бисквитките“ до тези, които изберете, като използвате уеб браузъра си.

Информация за браузърите и как да зададете предпочитанията за „бисквитки“ можете да намерите на уебсайтовете по-долу или в друга документация на интернет браузъра

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=bg&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer https://support.microsoft.com/bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Сафари – https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=bg

Android https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=bg&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

Ефективен инструмент за управление на „бисквитките“ също е на разположение на уебсайта http://www.youronlinechoices.com

5.4. Звена

Нашият уебсайт съдържа връзки към други сайтове, които са практични и съдържат информация. Моля, обърнете внимание, че тези сайтове могат да се притежават и експлоатират от други компании и организации и да имат различни политики за сигурност и защита на личните данни. Нашата компания не контролира и не носи никаква отговорност за каквато и да е информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се или достъпни през тези уеб сайтове.

6. Свържете се с нас

Ако имате въпроси, коментари или искания относно тези правила, моля не се колебайте да се свържете с нас по електронната поща на shop@casaflora.bg

 

“Касафлора“ ЕООД

Ул. Дрин 1

Варна, 9000

България

Обслужване на клиенти: shop@casaflora.bg

 

7. Влизане в сила

Тази политика за защита на личните данни е валидна от 21 май 2018 година.

Коментарите са затворени

Call Now Button